Koofr

 • Andraž Vrhovec
 • March 2013

Slide contents

 • Koofr
 • Kaj je Koofr?
 • STaaS trg
 • Trenutna ponudba
 • Trenutna ponudba
 • Razlika
 • Ostali ponudniki
 • Koofr
 • Prijatelj vam želi poslati datoteko
 • Datoteka je shranjena v oblaku
 • Datoteko prenesete iz oblaka na svoj računalnik
 • Koofrov pristop k deljenju datotek
 • Prijatelj vam želi poslati datoteko
 • Datoteka je shranjena na vašem računalniku
 • Čas je denar
 • Zdaj pa bolj zanimiv del
 • Typesafe
 • Typesafe
 • Typesafe sklad
 • Scala
 • Zakaj Scala?
 • Manj je več
 • Sklepanje tipov
 • Traits
 • Primer
 • Primerjanje vzorcev
 • Akka
 • Actor model
 • Še malo o Akki
 • Actor
 • Actor primer
 • Supervisor
 • worker1 ! Compute (...)
 • worker1
 • sender ! Result (42)
 • Actor
 • play!
 • Stateless MVC arhitektura
 • Lovljenje napak
 • Struktura Play aplikacije
 • Primer uporabe
 • Ostale komponente Typesafe sklada
 • Problemi
 • Zakaj vseeno uporabljamo Typesafe stack?
 • Kdaj ga ne uporabiti?
 • Vprašanja?