Agile product development

 • Andrej Zrimšek, NiceLabel, Dušan Omerčević, Zemanta
 • August 2013

Slide contents

 • Agilne metodologije razvoja programske opreme
 • Od kje potreba po "agilnosti"?
 • Od kje potreba po "agilnosti"?
 • Od kje potreba po "agilnosti"?
 • Od kje potreba po "agilnosti"?
 • Od kje potreba po "agilnosti"?
 • Od kje potreba po "agilnosti"?
 • AGILE MANIFESTO
 • Twelve Principles of Agile Manifesto
 • Twelve Principles of Agile Manifesto
 • Euro Plus in agilni razvoj
 • Scrum - proces
 • Scrum - sestanki
 • Glavne vloge v scrumu
 • Nosilci informacij v scrumu
 • Nosilci informacij v scrumu
 • Nosilci informacij v scrumu
 • Nosilci informacij v scrumu
 • Nosilci informacij v scrumu
 • Nosilci informacij v scrumu
 • Nosilci informacij v scrumu
 • Nosilci informacij v scrumu
 • Nosilci informacij v scrumu
 • Dober razvoj je osnova
 • Agilen proces - poudarki
 • Dober razvoj in proces <> uspeh na trgu