BioDay: Trendi v bioinformatiki

 • Špela Baebler, Marinka Žitnik, Kristina Gruden, Maja Ravnikar, Blaž Zupan, Kristjan Pečanac
 • May 2013

Slide contents

 • Eksperimentalne metode v sistemski biologiji
 • Krompirjev virus
 • Obrambni odgovor rastline
 • Obrambni odgovor rastline
 • Nivoji bioloških sistemov -> Metode
 • Metode - Avtomatizacija
 • Transkriptomika
 • DNA mikromreže
 • DNA mikromreže - potek dela
 • DNA mikromreže
 • Sekvenciranje nove generacije - RNAseq
 • RNAseq
 • Proteomika
 • 2D gelska elektroforeza
 • Masna spektrometrija
 • Proteinske mikromreže
 • Druge metode za raziskovanje proteoma
 • Metabolomika
 • Ločevanje in identifikacija metabolitov
 • Fenomika
 • Fenomika
 • Analiza podatkov
 • Izzivi analize in interpretacije podatkov
 • Vizualizacija podatkov
 • Vizualizacija podatkov
 • Integracija podatkov
 • Modeliranje procesov
 • Hvala za pozornost