Data Scientist

Uvod v strojno učenje / odkrivanje zakonitosti v podatkih

 • Aleksander Sadikov
 • October 2014

Slide contents

 • Uvod v strojno učenje / odkrivanje zakonitosti v podatkih
 • Machine learning / Data mining
 • Nadzorovano in nenadzorovano učenje
 • Učenje napovednih modelov
 • Atributi so značilnosti primerov
 • Tipična predstavitev učnega problema
 • Kako pridemo do atributov?
 • Še malo filozofije
 • Za las težji primer
 • Testiranje
 • Za las težji primer
 • Testiranje
 • Za las težji primer
 • Testiranje
 • Za las težji primer
 • Testiranje in večinski klasifikator
 • Prečno preverjanje (cross-validation)
 • Prečno preverjanje (cross-validation)
 • Prečno preverjanje (cross-validation)
 • Prečno preverjanje (cross-validation)
 • Prečno preverjanje (cross-validation)
 • Prečno preverjanje (cross-validation)
 • Prečno preverjanje (cross-validation)
 • Prečno preverjanje (cross-validation)
 • Prečno preverjanje (cross-validation)
 • Mere uspešnosti
 • Confusion matrix
 • Mini delavnica: prvi ML algoritem
 • kNN: morda najenostavnejši ML algoritem
 • kNN: razdalja
 • kNN: zelo preprost, ampak vseeno…
 • kNN in šum v podatkih
 • kNN