Duško Kos - Korak spredaj!

  • Duško Kos
  • November 2013

Slide contents

  • Korak spredaj!
  • Agenda
  • Konkurenčne prednosti
  • Samo goli lahko uspemo!
  • Samo goli lahko uspemo!
  • Naša vodila
  • “Samo inovacije in marketing kreirajo vrednost za kupca!”
  • Uspešno v vsem