Slide contents

 • Osnovna naloga/cilj podjetnika:
 • Legal
 • Intelektualna lastnina
 • Na kaj paziti
 • Kdaj po pravno pomoč?
 • Razpisi
 • Računovodstvo
 • Temeljna računovodska izkaza
 • Računovodstvo
 • Temeljna računovodska izkaza
 • Razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom
 • Obvezne sestavine izdanega računa
 • Račun fizične osebe
 • Obvezne sestavine izdanega računa:
 • Bilanca stanja (SRS 24 oz. SRS 39 za s.p.) :
 • Obvezne sestavine izdanega računa:
 • Bilanca stanja (SRS 24 oz. SRS 39 za s.p.) :
 • Bilanca stanja (SRS 24 oz. SRS 39 za s.p.) :
 • Izkaz uspeha oz. izkaz poslovnega izida (SRS 25, SRS 39 za s.p.):
 • Poslovni izid in denarni tok:
 • Denarni tok:
 • Nasveti pri računovodstvu
 • GTD metodologija
 • Workflow diagram
 • Mail - inbox
 • Koledar
 • Evernote
 • Google apps
 • Poročila
 • Spletna orodja