Slide contents

 • Service Design
 • Primož Mahne
 • Primož Mahne
 • Napoved
 • Oglas za prvo ekspidicijo na Antarktiko
 • Ekonomija doživetja
 • Video - Service Design
 • Uporabnik
 • Definicija service designa
 • Video - slaba storitev
 • United Breaks Guitars - Wikipedia
 • Video - FedEx bad service
 • YouTube
 • Izgubljen medvedek
 • Dobra storitev
 • Service Design Metoda #1 Design Research
 • Henry Ford
 • Steve Jobs
 • Proces
 • Design Research ≠ Market Research
 • Raziskava trga
 • 1. Načrt: Definiraj Domnevo
 • 2. Izvedba
 • 3. Sinteza
 • Service Design Metoda #2 Persone
 • Vaja
 • Uporabnika
 • Persone
 • Template
 • Service Design Metoda #3 Customer Journey
 • Customer Journey Map
 • Map
 • Raziskava
 • Izsledki raziskave
 • Customer Journey Map
 • Analiza
 • Faze, aktivnosti, vstopne točke, zadovoljstvo, pričevanje
 • Touchpoints
 • Stopnja zadovoljstva
 • Izjave uporabnikov
 • Stopnja zadovoljstva
 • Izjave uporabnikov
 • Domača naloga
 • 1. Research
 • 2. Sinteza in persone
 • 3. Izpolnite Customer Journey Map
 • Customer Journey Map